Українська спілка парентерального та ентерального харчування

Громадська організація «Українська спілка парентерального та ентерального харчування» є громадською організацією, яка об’єднує громадян на основі спільності інтересів своїх членів для реалізації мети та завдань, передбачених Статутом.

Громадська організація «Українська спілка парентерального та ентерального харчування» створена та діє у відповідності з Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання», іншими законодавчими актами та Статутом.

Організація створена і діє на засадах добровільності, рівноправності своїх членів, самоврядування, законності, виборності та підзвітності керівних органів, гласності в роботі.

Організація набула прав юридичної особи з моменту державної реєстрації згідно з чинним законодавством, має свою печатку, штампи і бланки з власною назвою, рахунки, в тому числі в іноземній валюті в банківських установах, свою символіку.

Діяльність громадської організації поширюється на територію України.

Організаційно-правова форма: громадська організація.

Організація має право від свого імені укладати угоди (правочини), набувати майнових і немайнових прав, нести обовязки, бути позивачем, бути позивачем та відповідачем у суді, мати у власності кошти та інше майно, відкривати рахунки в установах банків у національній та іноземній валютах.

Основною метою діяльності Організації є поєднання сил, які сприяють задоволенню та захисту законних інтересів членів громадської організації у сфері наукової, дослідницької та іншої діяльності в галузі медицини та спрямовані на запровадження принципів нутрітивного забезпечення пацієнтів лікувальних закладів України, проведення науково-практичних конференцій, симпозіумів, наукових форумів, конгресів та інших освітніх заходів, а також на інтеграцію з Європейською спілкою Ентерального та Парентерального харчування та іншими міжнародними організацями.

Місцезнаходження Організації: Україна, 01133, м. Київ, провулок Лабораторний 14-20.

test

Склад правління